Elektrische fietsen

Klachten

Van eventuele klachten kun je ons via de mail op de hoogte brengen. Het mailadres is: info@roxx.bike.nl
Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen redelijke termijn nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Roxx.

De binnengekomen klacht zal binnen 4 dagen – gerekend vanaf de datum van ontvangst – worden beantwoord. Wanneer het niet lukt om binnen deze 14 dagen een duidelijk antwoord te geven, zullen we binnen die 14 dagen een bericht van ontvangst sturen met daarbij een indicatie wanneer een meer uitvoerig antwoord kan worden verwacht. 

Wanneer de klacht niet binnen een redelijke termijn dan wel binnen 3 maanden na het indienen van de klacht in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
Indien een klacht gegrond wordt bevonden zullen we – naar onze keuze – óf de geleverde producten kosteloos vervangen óf repareren.

schrijf je hier in om deel te nemen aan de gelimiteerde pre-order acties

× Hoe kunnen we je helpen?